HOME - NIEUWS - HISTORIE - BESTUUR - LID WORDEN - LINKS - GASTENBOEK - THEMA


Weegbrug te Sint Philipsland wordt gerestaureerd
De weegbrug op de Oostdijk in Sint Philipsland wordt momenteel gerestaureerd. Al enkele jaren is de weegbrug niet meer in gebruik en daardoor in verval geraakt. Heemkundekring "Philippuslandt" zet zich in voor de restauratie van de weegbrug. Onderstaand een verslag van de huidige stand van zaken en de werkzaamheden die nog uitgevoerd gaan worden.

De opdracht aan de restaurateur luidde als volgt:
*de schade aan het dak zowel aan de binnen- als aan de buitenzijde herstellen
*de (aanrij)schade aan de betonnen muur tussen de weg en de weegbrug herstellen en in de oude staat terug brengen

Alvorens de restaurateur met de herstelwerkzaamheden een aanvang kon nemen, diende allereerst het nodige hakwerk te worden verricht. Toen met deze werkzaamheden was begonnen bleek al gauw dat de staat waarin het gebouwtje verkeerde, abominabel slecht was. Van zomaar enig herstelwerk uitvoeren kon dan ook geen sprake zijn. Er diende een weloverwogen plan opgesteld te worden om te voorkomen dat het gehele gebouwtje in elkaar zou storten. Het hakwerk werd dan ook meteen stopgezet, allereerst dienden z.s.m. stempels te worden aangebracht om het dak te ondersteunen en vervolgens diende een ijzeren balk te worden geplaatst aangezien er sprake was van enige deining in het dak. Hierna kon het hakwerk worden voortgezet en kon met de eerste herstelwerkzaamheden begonnen worden.

Inmiddels weer enige weken verder zijn tot nog toe de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
* hak/breekwerk aan het dak en boven het raam
* hak/breekwerk van de betonnen balk boven het raam
* hak/breekwerk aan de waterkering aan de zijkant van de weegbrug
* hak/breekwerk aan de betonnen muur aan de voorzijde van de weegbrug en de weg
* verbinding aan gebracht tussen het dak aan de achterzijde met de binnenmuur zodat het dak overal draagt (een gigantische klus omdat er een bekisting in de spouw en aan de binnenmuur moest worden gemaakt; om vervolgens de binnenmuur aan te kunnen storten dienden ronde gaten van 50 mm in het dak te worden geboord)
* het volledige gebouwtje incl. de damwand en de betonnen muur aan de voorzijde gezandstraald

Met enige nadruk wijs ik er op dat door het vele hakwerk 65% meer schade naar voren is gekomen dan vooraf was voorzien. Met name aan de voorzijde van het gebouwtje is veel schade ontstaan en aan de achterzijde zozeer zelfs dat het dak niet meer op de muur rustte. Als gevolg hiervan waren de volgende extra werkzaamheden noodzakelijk:
*aanbrengen van nieuwe RVS spouw roosters
*aanbrengen van nieuwe RVS dakgoot beugels
*aanbrengen van een hoeklijn tussen weegbrughuisje en de balken van de weegbrug
*verrichten van hak/freeswerk teneinde de hoeklijn stabiel te kunnen aanbrengen

Bij de herstelwerkzaamheden werden hoogwaardige materialen gebruikt waarvan sommige volledig en weer anderen deels werden gesponsord. Het bestuur stelt de ondersteuning door deze firma’s buitengewoon op prijs. Zodra de renovatie helemaal voltooid is, zullen de namen van deze gulle schenkers worden bekend gemaakt en persoonlijk worden bedankt. Tot slot merk ik nog op dat ook een begin is gemaakt met het ruimen van alle bouwmaterialen en overig puin aan de zij/achterzijde van het gebouwtje en is ook (ten koste van vele zweetdruppels) het zitbankje aan de zijkant van het gebouwtje uitgegraven om eveneens volledig te worden gerestaureerd.

Tot zover, wordt vervolgd.
Fons Vleghels, voorzitter

Voortgang 28 juli 2012

Voortgang 23 juli 2012Voortgang 18 juli 2012

Voortgang 7 juli 2012

Voortgang 30 juni 2012Voortgang 2 juni 2012

Voortgang 26 mei 2012Voor de restauratie, mei 2012


All rights reserved - © 2007-2016 - Heemkundekring "Philippuslandt" - Realisatie: Kempeneers Multimedia